Acquoy – Inundatiepolder
W11
Acquoy
1850

Acquoy – Inundatiepolder

Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder

De Acquoyse Meer was vroeger een belangrijke watergang die via een sluis in Meerdijk uitkwam op rivier de Linge. De Acquoyse Maalsluis zorgde samen met twee andere sluizen voor het inlaten van het water in het gebied tussen de rivieren Lek en Linge. De omgeving van de Meerdijk was een sleutelgebied voor het watermanagement van de Waterlinie.

Waterlinie
De afwatering gebeurde in de 19e eeuw gedeeltelijk via windmolens, later door een stoomgemaal. Het Lingewater werd opgestuwd door het sluiten van de Lingesluis in Asperen. De Acquoyse Maalsluis was een van de drie sluizen waardoor water vanuit een opgestuwde Linge werd ingelaten in het gebied tussen rivieren de Lek en Linge. De andere sluizen waren de gemaal de Oude Horn en de Culemborgsche Vliet. De dijksluizen rond Dalem werden dichtgezet om te voorkomen dat het inundatiewater de Merwerde in zou lopen. Om de verspreiding van het water te bevorderen werden in de boezemkaden van die wetering openingen gemaakt. Het streven was om 14 dagen vóór de vijand naderde al te beginnen met deze maatregelen. 

Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder
Acquoy – Inundatiepolder

Bekijk de video

Meer informatie

Acquoy – Inundatiepolder
Acquoyseweg 3
4151CB Acquoy

Marker of location
locatie