Partners

Deze website is ontwikkeld vanuit het project ‘Euregionetwerk Industriecultuur“ dat in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland is opgezet en onder andere gefinancierd door de Europese Unie, provincies Gelderland en Overijssel, het MWIDE NRW en het MB Niedersachsen. Meer informatie over dit Interreg-programma op www.deutschland-nederland.eu

INTERREG Partners

Regionale partners

Project partners