Arnhem – Bataafse nederzetting
R17
Arnhem
300

Arnhem – Bataafse nederzetting

Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting

Let op: de informatiezuil behorend bij deze locatie is nog niet geplaatst.

Schuytgraaf, Arnhem
Lange tijd dacht men dat de Betuwe in de prehistorie veel te moerassig was voor bewoning. Maar archeologische opgravingen laten zien dat het Rivierengebied in die tijd juist druk bevolkt was. Hier in Schuytgraaf bijvoorbeeld woonden Bataven die soldaten en paarden leverden aan het Romeinse leger.

Bataven
Toen de Romeinen vlak voor het begin van de jaartelling hier arriveerden, troffen ze geen onbewoond gebied aan. Hier woonden Bataven in traditionele houten en lemen huizen. Ze waren goed bevriend met de Romeinen en zijn dan ook niet door hen ‘overwonnen’. Ze kregen een plekje in een speciaal Bataafs district. De naam ervan leeft nog altijd voort in de naam ‘Betuwe’. In de loop der tijd namen de Bataven sommige elementen van de Romeinse cultuur over, zoals luxe goederen. Dit noemen we romanisatie. Toch behielden ze ook veel van hun oude gebruiken.

Leger
De Bataven hoefden, als speciale vrienden, geen belasting te betalen. Maar ze moesten wel soldaten leveren voor het Romeinse leger, vooral voor de hulptroepen. De Bataven hoorden tot de beste ruiters. Ze konden volledig bewapend met hun paarden de rivier overzwemmen. Bataven waren in het hele Romeinse rijk befaamd vanwege hun stoere uiterlijk, kracht en trouw. Dat maakte ze ook heel geschikt als lid van de persoonlijke lijfwacht van de keizer. In Rome staan nog steeds talrijke grafstenen van ‘onze’ Bataven.

Schuytgraaf
Voorafgaand aan de bouw van Schuytgraaf zijn nederzettingen uit verschillende tijden gevonden. In het zuiden van Schuytgraaf lagen twee grafvelden uit de Romeinse tijd, met meer dan 250 graven. Ook vonden archeologen de plattegronden van woonhuizen, bijgebouwen, een cultusplaats en tientallen waterputten. De vele paardenbotten van jonge paarden wijzen op grootschalige paardenfok voor het Romeinse leger. Naast station Arnhem-Zuid is een rivierduin uit de prehistorie gereconstrueerd, met daarbij ruime aandacht voor de archeologie van Schuytgraaf. 

Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
Arnhem – Bataafse nederzetting
6-arnhem-de-limes
2:45

Meer informatie

Arnhem – Bataafse nederzetting
Medeastraat 27
6846ZA Arnhem

Marker of location
locatie