Berg en Dal – Atoombunker
K2
Berg en dal
1960

Berg en Dal – Atoombunker

Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker

Aan de Watertorenweg in Berg en Dal werd begin jaren vijftig een commandocentrum van de Bescherming Bevolking (BB) gebouwd. Het is een atoombunker uit de koudste jaren van de Koude Oorlog. Van hieruit zou de bevolking worden bijgestaan in een atoomoorlog. Het centrum is nog steeds helemaal intact en soms te bezichtigen.

BB complex
Het BB-complex in Berg en Dal was een commandobunker van kring Gelderland. Er waren tientallen van dergelijke bunkers in het land, ingericht om tijdens een (atoom) oorlog als commandocentrum te dienen. Het centrum was uitgerust met twee (!) telefoons en een schakelbord en zou bemand worden door de BB. De commandobunker kring Gelderland is nog volledig intact en staat op de nominatie om gemeentelijk monument te worden.

Bescherming Bevolking 
In de jaren ‘50 was de angst voor het Russische gevaar groot. Als gevolg daarvan werd in 1952 de Bescherming Bevolking (BB) opgericht. In 1956 telde de BB al ruim 160.000 vrijwilligers. De BB zou hand- en spandiensten verrichten voor brandweer en reddingswerkers. Aan het einde van de jaren ‘50 werd steeds meer rekening gehouden met een beperkte atoomoorlog. Dit vereiste meer specialistische kennis van de BB. Om die reden werd de ABC dienst (Atomair Biologisch Chemie) aan de BB toegevoegd. Deze dienst bestond uit buitengewoon dienstplichtige militairen.

Oefening
In oktober 1960 werd een oefening gehouden waarbij een commandoteam van 19 mannen en 6 vrouwen een week volledig afgezonderd in de commandobunker verbleef.  Uit het evaluatierapport bleek dat de oefening door omstandigheden niet helemaal vlekkeloos verlopen was. ‘De telefoniste mejuffrouw Awater moest tussentijds uit de bunker gered worden omdat ze een acute blindedarmontsteking had opgelopen. En hoewel het eten uit blik voldeed, stelde men voor misschien iets minder te roken in de kunstmatig beluchte bunker. In de toekomst zou ook wat meer rekening gehouden moeten worden met de samenstelling van de teams om spanningen te voorkomen.’ 

Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker
Berg en Dal – Atoombunker

Bekijk de video

Meer informatie

Berg en Dal – Atoombunker
Watertorenweg 3
6571CA Berg en Dal

Marker of location
locatie