Gennep – Verovering van Gennep
L7
Gennep
1944

Gennep – Verovering van Gennep

Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep

Gennep leek buiten het strijdgewoel van de Tweede Wereldoorlog te blijven. Dat veranderde toen de Maas de tijdelijke grens was tussen de strijdende partijen. Begin 1945 veroverden de geallieerden het stadje. Daarmee werd Gennep de proloog van het Rijnlandoffensief.

Verovering van Gennep
Lange tijd zag het er naar uit dat Gennep buiten het strijdgewoel van de Tweede Wereldoorlog zou blijven. Toen de rivier de Maas de tijdelijke grens vormde tussen de strijdende partijen, veranderde die situatie. Gennep werd begin 1945 door de geallieerden veroverd en werd daarmee de proloog van het Rijnlandoffensief. Die inname van Gennep was essentieel geworden om richting Goch naar het hart van het Duitse Rijk door te kunnen stoten.

Rijnlandoffensief
Het Rijnlandoffensief zou uiteindelijk de weg banen voor de totale bevrijding van Limburg, Gelderland, het gebied van de Niederrhein en vervolgens zelfs heel West-Europa. Onvoorstelbare hoeveelheden manschappen, voertuigen, munitie, brandstof en voedsel werden in het gebied gebracht. Het grensgebied werd spil- en draaipunt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nooit eerder werd vanaf Nederlands grondgebied een offensief ingezet van een dergelijke omvang.

Oorlogsverslaggeving
Oorlogsverslaggeving is van alle tijden en gaat terug tot de Romeinse veldslagen die minutieus beschreven werden. De eerste Golfoorlog werd dankzij Peter Arnett en CNN in onze huiskamers gebracht. Ook de Britten en de Amerikanen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog hun oorlogsverslaggevers bij zich die hun relaas opschreven of vastlegden op de gevoelige plaat.

Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep
Gennep – Verovering van Gennep

Gennep

NL 07 - Gennep
5:22