Heumen – Romeinse wachttoren
R13
Malden
290

Heumen – Romeinse wachttoren

Heumen – Romeinse wachttoren
Heumen – Romeinse wachttoren
Heumen – Romeinse wachttoren
Heumen – Romeinse wachttoren

Middenin het Heumensoord zijn de resten gevonden van een Romeinse wachtpost uit de 3e eeuw. De post vervulde een belangrijke functie in de nieuwe verdedigingsstrategie van de Romeinen.

Wachttoren
Vanaf de derde eeuw kregen de Romeinen steeds meer last van opdringerige Frankische volken aan de grens. De Romeinen concentreerden hun troepen daarom meer landinwaarts, zoals in Cuijk. Bij dreigend gevaar aan de grens konden ze snel berichten doorgeven dankzij een keten van wachtposten. Dat gebeurde met behulp van fakkels en vlaggen. Deze houten wachtpost in het Heumensoord was ongeveer 20 x 20 meter en gedekt met dakpannen. Centraal stond een uitkijktoren van zo’n acht meter hoog. In de 4e eeuw is de wachtpost in brand gestoken en vervangen door een iets kleiner exemplaar. Het terrein van de wachtpost is afgedekt met gaas en zand om het te beschermen tegen schatgravers. De grachten zijn weer zichtbaar gemaakt in het landschap.

Strategische locatie
De wachtpost lag aan de belangrijke weg van Nijmegen naar Maastricht en Tongeren, de Romeinse voorloper van de A73. De weg volgde een kaarsrechte lijn van Nijmegen naar de Maasovergang bij Mook. Het glooiende terrein maakte de locatie ideaal: vanuit de wachttoren kon je zowel het laat‐Romeinse fort van Nijmegen (op het Valkhof) als dat van Cuijk zien liggen.De weg zelf is ook teruggevonden: deze was zes meter breed met greppels aan weerszijden. Opmerkelijk is dat de Romeinen deze belangrijke weg geen kunstmatige verharding van steen of grind hebben gegeven. Kennelijk was de bodem hier al stevig genoeg. 

Heumen – Romeinse wachttoren
Heumen – Romeinse wachttoren
Heumen – Romeinse wachttoren
Heumen – Romeinse wachttoren

Romeinse wachttoren

r13_nl_lo
3:09

Meer informatie

Heumen – Romeinse wachttoren
Unnamed Road
6581KA Malden

Marker of location
locatie