Huissen – Historisch Huissen
M16
Huissen
1319

Huissen – Historisch Huissen

Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen

Je zou het tegenwoordig niet zeggen, maar Huissen is een volwaardige stad met stadsrechten en een roemrijke geschiedenis. Ongetwijfeld dankzij de strategische ligging aan de Rijn. Opmerkelijk is de belegering door de hertog van Gelre op 26 juni 1502: een strijd die door de Huissenaren werd gewonnen. Dit wordt nog jaarlijks herdacht.   

Hosenheim
Huissen is vanaf de Romeinse Tijd doorlopend bewoond. Eerst in de vorm van een paar boerderijen, later als een nederzetting die in 814 wordt vermeld onder de naam Hosenheim. In de 10e eeuw werden bij Huissen twee versterkingen gebouwd: de Grote Toren, die eeuwenlang het silhouet van Huissen bepaalde, en de Dannenberg, een tufstenen rechthoekige burcht.

Stadsrechten
Huissen maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van het graafschap (en later hertogdom) Kleef. De Kleefse graven gingen tol heffen op de Rijn, waar ze ook een burcht bouwden. Al spoedig ontstond daarnaast ook bewoning. Langzaam verschoof het zwaartepunt van Huissen naar deze nieuwe handelsnederzetting, die op de plek ligt van het huidige centrum. Graaf Dirk IX van Kleef schonk Huissen rond 1319 stadsrechten.

Oorlogen
Huissen was een vooruitgeschoven Kleefse post te midden van Gelders grondgebied. Maar door die positie heeft Huissen ook veel te lijden gehad van alle oorlogen tussen Kleef en Gelre, zoals de belegering door hertog Karel van Gelre in 1502. Een strijd die door Kleef werd gewonnen.

Pruissen
In 1609 stierf de laatste hertog van Kleef. Na een korte periode van onzekerheid kwam het land van Kleef en dus ook Huissen in het bezit van Pruissen. Huissen werd daarmee bestuurd vanuit Berlijn. Door de buitenlandse politiek van Pruissen raakte de stad economisch geïsoleerd. Wat ook al niet meewerkte, is dat de Rijn haar loop had verlegd. De stad lag niet meer direct aan de rivier. Toen Huissen op 1 juni 1816 Nederlands werd, was de stad straatarm.

Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen
Huissen – Historisch Huissen

Historisch Huissen

m16-nl_lo
2:25

Meer informatie

Huissen – Historisch Huissen
Helmichstraat 1
6851CB Huissen

Marker of location
locatie