Lent – Manneneiland
L32
Nijmegen
1944

Lent – Manneneiland

Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland

Na evacuatie van de Betuwe blijven rondom Lent slechts mannen achter, die zorgdragen voor hun vee. Doordat de dijk van Driel was opgeblazen lag het dorp te midden van koud rivierwater.

Manneneiland
Nauwelijks zijn de bewoners van de Betuwe door de aanhoudende gevechten geëvacueerd of de Duitsers blazen de dijk bij Driel op. Het koude rivierwater stroomt met geweld de polder in. Omgeven door water verzorgen de achtergebleven bewoners wekenlang zo goed als kan hun vee. Omdat er officieel geen vrouwen en kinderen meer wonen, wordt het gebied al gauw ‘Manneneiland’ genoemd.

Lent
Na de succesvolle Waaloversteek werd de Betuwe strijdtoneel tussen Duitse en Brits/Amerikaanse troepen. Op de 21ste september mislukte een Britse poging om naar Elst door te stoten en in de daaropvolgende dagen werd er fel gevochten. Hoewel Elst uiteindelijk veroverd werd, was een doorbraak naar Arnhem en de Rijn onmogelijk, zodat de geallieerde luchtlandingsoperatie Market Garden mislukte. In de eerste helft van oktober werden de Duitse troepen in het oostelijke deel van de Betuwe teruggedreven naar de Rijn. De gevechten brachten ellende voor de inwoners van de Betuwe. Soms werden zij slachtoffer van beschietingen, en ook het vee was niet veilig. Velen moesten dan ook vluchten met wat zij mee konden nemen, inclusief hun vee, als dat mogelijk was. Bij evacuaties van vee speelde het Betuwse verzet en het “Witte Huis” in Lent een belangrijke rol. De verwoesting van de Betuwe werd voltooid toen de Duitsers in december 1944 de dijken doorstaken.

Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland
Lent – Manneneiland

Manneneiland

32_manneneiland
5:25

Meer informatie

Lent – Manneneiland
Laauwikstraat 28
6663CK Nijmegen

Marker of location
locatie