Meinerswijk – IJssellinie
K7
Arnhem
1950

Meinerswijk – IJssellinie

Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie

In de vredige polder Meinerswijk bij Arnhem ging tijdens de Koude Oorlog een groot geheim schuil. Hier waren namelijk tal van installaties aangebracht van de IJssellinie, een gigantisch militair project om een mogelijke aanval van de Russen tegen te houden. De belangrijkste overblijfselen in Meinerswijk zijn de opvallende doorlaatbrug en enkele tankkazematten.

IJssellinie
De IJssellinie wordt ook wel de laatste Hollandse waterlinie genoemd. De linie bestond uit inundatie (onder water zetten) van een enorme strook land tussen Nijmegen en het IJsselmeer. Daartoe moesten onder andere de Rijn en de Waal worden afgesloten. De stuw in de Rijn – Object II – kwam te liggen tussen Meinerswijk en de Rosandepolder. In Meinerswijk werden allerlei voorzieningen gebouwd om de stuw te beschermen en het water op peil te houden. Ook aan de overkant, in de Rosandepolder, verrezen tientallen militaire installaties.

Inlaatbrug
Als de IJssellinie in werking trad en de stuw in de Rijn werd gelegd, zou het water door de laaggelegen polder Meinerswijk alsnog kunnen wegstromen. Daarom werd hier een doorlaatbrug gebouwd. Deze werkte bij normaal hoogwater als ‘gewone’ brug naar de steenfabriek, maar in tijden van nood kon men de zware schotten laten zakken. Zo kon het water op het gewenste niveau worden gehouden. Het is gelukkig nooit nodig geweest. De doorlaatbrug bestaat nog altijd en vormt een markant herkenningspunt in de polder.

Tankkazematten
Voor de bescherming van de stuw werden in Arnhem 21 tankkazematten geplaatst. Daarvoor werden Shermantanks gebruikt die in 1945 door de Geallieerden in Nederland waren achtergelaten. De tanks hebben nog een tijdje dienst gedaan als oefenmateriaal, maar waren in 1951 echt versleten. Ze werden helemaal gestript, waarna de romp in een betonnen bak werd gegoten. Alleen de koepel stak er nog bovenuit. Via een deurtje konden soldaten naar binnen om het geschut te bedienen. Er zat ook een aggregaat in. In Meinerswijk zijn nog vier van deze tankkazematten over.

Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie
Meinerswijk – IJssellinie

Bekijk de video

Meer informatie

Meinerswijk – IJssellinie
Meginhardweg 33
6841HB Arnhem

Marker of location
locatie