Vorden – Kasteel Hackfort
B9
Vorden
1324

Vorden – Kasteel Hackfort

Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort

Het imposante kasteel Hackfort is in de 13e eeuw ontstaan uit een versterkte woontoren. Het werd in 1586 door Spaanse troepen verwoest en in 1600 herbouwd. Toen de laatste barones van Westerholt van Hackfort in 1981 overleed, viel het landgoed toe aan Natuurmonumenten. Het is een van de best bewaarde kastelen van Gelderland.

Berent van Hackfort
De bekendste telg uit het geslacht Van Hackfort was Berent (1475-1557). Hij trad in 1502 in dienst van de hertog van Gelre en werd zelfs bevelhebber en plaatsvervanger van de hertog. Daarnaast bekleedde allerlei ambten in Gelre, van schout tot rentmeester. De hertog van Gelre streed in deze periode tegen de Habsburgse Karel V om het hertogdom buiten de invloedssfeer van de keizer te houden. Toen Gelre uiteindelijk in 1543 haar onafhankelijkheid verloor, was Berent een van de ondertekenaars van het verdrag. Berent werd 80 jaar oud en zijn graf is nog te zien in de kerk van Vorden.

Strijdtoneel
In 1585 veroverden de Spanjaarden de stad Zutphen. De regio veranderde in een strijdtoneel en er werd door vriend en vijand geplunderd en gebrandschat. Tijdens een mislukte poging van staatse troepen om Zutphen te isoleren, werd kasteel Hackfort door Spaanse troepen verwoest. Pas in 1591 lukte het prins Maurits om Zutphen in te nemen. Daarna kon de regio zich weer langzaam herstellen.

Herbouw
In 1788 werd kasteel Hackfort ingrijpend verbouwd. Het oude poortgebouw en de bijgebouwen werden afgebroken en de grachten gedempt. Het kasteel veranderde in een 18e-eeuws landhuis. Alleen de twee torens herinneren nog aan de vroegere functie van het kasteel. In 1981 kwam Hackfort in handen van Natuurmonumenten. Het kasteel, het koetshuis en de watermolen zijn gerestaureerd en toegankelijk voor publiek, evenals het fraaie landgoed. Natuurmonumenten spant zich in om de tuinen in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
Vorden – Kasteel Hackfort
B 9 Kasteel Hackfort 25052013
3:09

Meer informatie

Vorden – Kasteel Hackfort
Baakseweg 3
7251RH Vorden

Marker of location
locatie