Wijchen – Romeins villa-landschap
R16
Wijchen
100

Wijchen – Romeins villa-landschap

Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap

In de Romeinse tijd stonden in de omgeving van Wijchen houten boerderijen met daken van stro, gebouwd door oorspronkelijke bewoners. Rijke Romeinen vestigden zich te midden van hen en bouwden er luxe villa’s.

Luxe villa’s
De oorspronkelijke bebouwing van het grondgebied van Wijchen bestond uit houten boerderijen met daken van stro. De inwoners waren landbouwers: zij bewerken het land zoals hun voorouders dat in de IJzertijd deden. Na verloop van tijd vestigden rijke Romeinen zich in hun midden en lieten luxe villa’s naar Romeins model bouwen. Vooral de villa’s spreken tot de verbeelding. Op de grens van Wijchen en Overasselt lag een villa met een hoofdgebouw van 32 bij 10 meter. Het huis had tufstenen muren en vloerverwarming. In het bos naast de villa zijn resten gevonden van een grote, ronde grafheuvel, een tumulus, met een tufstenen muur eromheen.

Onbekende bewoners
Wie er in de villa’s woonden is onbekend. Misschien waren het Bataafse veteranen die na 25 jaar diensttijd vanuit verre oorden weer terugkeerden naar hun geboortegrond. Of hoge ambtenaren die een bestuurlijke carrière hadden gemaakt en zich een buitenhuis konden permitteren. De meeste villa’s dienden als hoofdgebouw van een landbouwbedrijf.

De komst van de Franken
Vanaf de derde eeuw vielen Frankische volken het Romeinse Rijk binnen. In de vierde eeuw vestigden zij zich zelfs definitief binnen de rijksgrenzen – met toestemming van de Romeinse keizer. De Franken namen veel militaire taken over en kregen steeds meer invloed. Toen de laatste Romeinen in 410 naar het zuiden werden weggeroepen, werden de Franken hier de baas. Zij namen niet alleen de Romeinse cultuur over maar ook hun gebouwen.

Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap
Wijchen – Romeins villa-landschap

Romeins Villa Landschap

r16-nl_lo
3:10

Meer informatie

Wijchen – Romeins villa-landschap
Baron D'osystraat 14
6602BL Wijchen

Marker of location
locatie