Zeddam – Op de trap was nog plek
L77
Zeddam
1945

Zeddam – Op de trap was nog plek

Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek

In maart en april 1945 vindt de strijd om de Achterhoek plaats. De mensen die het meegemaakt hebben, kunnen zich hun verblijf in de schuilkelders nog goed herinneren. De geluiden, de angsten, de geuren, het bidden, het schamele licht van karbietlampen en te weinig ruimte. De traumatische ervaringen hebben hun sporen bij eenieder achtergelaten.

Operatie Market Garden
Operatie Market Garden behaalt in september 1944 niet haar beoogde doel en daardoor komt de opmars van de geallieerden tot stilstand in het gebied rond Arnhem en Nijmegen. Maandenlange strijd met hevige bombardementen, overstromingen, artillerievuur, en grote stromen vluchtelingen zijn het gevolg. Er vallen aan beide kanten veel slachtoffers, waaronder ook veel burgers. Maar het front gaat niet vooruit.

Rijnlandoffensief
De geallieerden staan voor een moeilijke opgave: vanuit Nijmegen naar het noorden trekken kan niet want de Betuwe is door de bezetter onder water gezet. En in het oosten ligt de Westwall, één van de belangrijkste verdedigingen van het Duitse Rijk. Die verdediging zal doorbroken moeten worden. In februari 1945 vindt vanuit het Rijk van Nijmegen het grote Rijnlandoffensief plaats. Het gebied ten westen van de Rijn in Duitsland wordt na hevige gevechten veroverd. Eind maart steken de geallieerden de Rijn over en nu kunnen ze verder. Een deel van het leger trekt dan naar de Achterhoek. Dit deel van Nederland wordt zo vanuit Duitsland bevrijd.

Eerste Paasdag
Eerste Paasdag valt in 1945 op 1 april en de strijd rondom Zeddam is nu op zijn aller hevigst. De burgerbevolking die achtergebleven is op de boerderijen zitten vaak met familie, onderduikers en evacués schouder aan schouder in de schuilkelders.

Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek
Zeddam – Op de trap was nog plek

Op de trap was nog plek

nl-l77-zeddam-_v26mei
3:04

Meer informatie

Zeddam – Op de trap was nog plek
Bovendorpsstraat 29
7038EC Zeddam

Marker of location
locatie